ЦСОП "Никола Вапцаров"
Център за специална образователна подкрепа в град Елхово