ЦСОП гр.Елхово
Център за специална образователна подкрепа град Елхово

Новини и Събития

Професия "Шивач" - ЦСОП Никола Вапцаров - Елхово

Професия "Шивач"

След 8-ми клас училището предлага двугодишен курс в добре обурудван кабинет за усвояване на професия ...
Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" - ЦСОП Никола Вапцаров - Елхово

Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"

От 2012г. училището участва в Проект BG051PO001-4.2.05-0001 “Да направим училището привлекателно за младите ...
Участието на учениците в проект "Успех" - ЦСОП Никола Вапцаров - Елхово

Участието на учениците в проект "Успех"

Участието на учениците в проект “Успех” - Осмисли свободното време на учениците, развиха се възможности пред всеки ученик за развитие в сфери, към които проявява интерес. Развиха се комуникационни и дискусионни умения и знания за природата и българските обичаи и традиции. В значителна ...
Работата с ученици със СОП - ЦСОП Никола Вапцаров - Елхово

Работата с ученици със СОП

В заключение работата с ученици със СОП е въпрос на екипни решения и училището трябва да даде възможност на всяко дете да ...