ЦСОП гр.Елхово

Център за специална образователна подкрепа град Елхово

ЦСОП Никола Вапцаров - Елхово

 

 Център за специална обрзователна подкрепа гр.Елхово е специалиирано заведение за обучение и възпитание на деца със 

специални образователни потребности.

В ЦСОП гр.Елхово се осъществява консултативна ,диагностична ,корекционно -възпитателна работа и лечебно -възпитателна дейност ,насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

Прием 2020-2021г.
Проект "Успех"
Актуални новини