ЦСОП "Никола Вапцаров"

Център за специална образователна подкрепа в град Елхово

ЦСОП Никола Вапцаров - Елхово

Център за специална образователна подкрепа "Никола Йонков Вапцаров" гр. Елхово е основано през 1966 г.

Носи името на великия български поет Никола Йонков Вапцаров.

ЦСОП "Никола Йонков Вапцаров" е единствено в област Ямбол.

Училището е с осигурена архитектурна среда и добра материална база.

В училището работи високо квалифициран педагогически екип , който се грижи за учениците да получат обучение и възпитание, осигуряващо успешна социална интеграция и професионална реализация. 

В ЦСОП "Никола Йонков Вапцаров" гр. Елхово се обучават ученици със специални образователни потребности. 

В него се обучават 54 ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Учениците се обучават по Индивидуални образователни програми, Съгласно рамкови учебни програми, отвърдени от министъра на образованието и науката със заповед №РД -09-499/26.04.2012г.

В  курса на обучение, учениците получават начално ограмотяване, навици и умения за домакински, битов труд и разширяват умствения кръгозор. 

 

Прием 2020-2021г.
Приемът на ученици в ЦСОП”Никола Йонков Вапцаров” гр . Елхово се осъществява съгласно  Наредба № 1 от 23 януари 2009 г за обучението на деца със специални образователни потребносни и/ или с хронични заболявания.   Документи необходими за записване ...
Проект "Успех"
Актуални новини