ЦСОП гр.Елхово
Център за специална образователна подкрепа град Елхово

Участието на учениците в проект "Успех"

Участието на учениците в проект “Успех” - Осмисли свободното време на учениците, развиха се възможности пред всеки ученик за развитие в сфери, към които проявява интерес. Развиха се комуникационни и дискусионни умения и знания за природата и българските обичаи и традиции. В значителна степен се разви неформалното общуване между ученици, учители и родители.