ЦСОП гр.Елхово
Център за специална образователна подкрепа град Елхово

Материална база

ЦСОП град Елхово разполага с модерно оборудвани кабинети на логопед,психолог, Монтесори ,сензорна зала, физкултурен салон,кабинет психомоторика ,компютърен кабинет и съвременни класни стаи.В центъра работят висококвалифицирани учители специалисти.ЦСОП е снабден с подходящи социални -битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.