ЦСОП "Никола Вапцаров"
Център за специална образователна подкрепа в град Елхово

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Бюджет 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на ЦСОП към 30.09.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на ЦСОП за СЕС към 30.09.2017 г.
Отчет СЕС към 30.06.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС към 31.03.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.
Бюджет 2017 г.
Годишен отчет към 31.12.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30-09-2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г. ПУИ
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31,03,2016 г. БТ
Бюджет 2016 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
Годишен отчет СЕС към 31.12.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.
Бюджет 2015 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение СЕС към 31.12.2014 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2014 г.
Отчет касово изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ към 30.06.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ за първото тримесечие на 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2014 г.
Бюджет 2014 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на ИБСФ за 2013 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.