ЦСОП гр.Елхово
Център за специална образователна подкрепа град Елхово

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет към 30.06.2023.pdf
Бюджет към 31.03.2023.pdf
бюджет 2022.pdf
отчет бюджет 2021.pdf
Бюджет 2021.pdf
Бюджет и уточнен план 20220.pdf
Бюджет 2019.pdf
Утвърден бюджет 2019.pdf
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Бюджет 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на ЦСОП към 30.09.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на ЦСОП за СЕС към 30.09.2017 г.
Отчет СЕС към 30.06.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС към 31.03.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.
Бюджет 2017 г.
Годишен отчет към 31.12.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30-09-2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г. ПУИ
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31,03,2016 г. БТ
Бюджет 2016 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
Годишен отчет СЕС към 31.12.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.
Бюджет 2015 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение СЕС към 31.12.2014 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2014 г.
Отчет касово изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ към 30.06.2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ за първото тримесечие на 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2014 г.
Бюджет 2014 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на ИБСФ за 2013 г.
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.