ЦСОП "Никола Вапцаров"
Център за специална образователна подкрепа в град Елхово

Работата с ученици със СОП

В заключение работата с ученици със СОП е въпрос на екипни решения и училището трябва да даде възможност на всяко дете да успее.